Sasniedzama
Atklāta
Tehnoloģiska

Sasniedzama

Ērta atrašanās vieta Eiropā, mūsdienīga Rīgas infrastruktūra un savlaicīga atgriezeniskā saite.

Atklāta

Strīdu izšķiršanas process pusēm ir atklāts un saprotams, it īpaši jautājumos par šķīrējtiesnešu iecelšanu un noraidījumu, šķīrējtiesas procesa izdevumu atlīdzināšanu un citos jautājumos.

Tehnoloģiska

Augsts standartizācijas un automatizācijas līmenis ļauj mums maksimāli efektīvi administrēt strīdu izšķiršanas procesus.
Izdevumu kalkulators
Izdevumu, kas saistīti ar strīda izšķiršanu, aptuveno apmēru var aprēķināt,
aizpildot sekojošus laukus:
  • EUR
  • Prasības summa : 155 450
  • Šķīrējtiesnešu skaits: 8
  • Šķīrējtiesas sastāva honorārs: 5 450
  • Šķīrējtiesas tiesvedības maksa: 10 000
  • Kopā: 15 450 EUR
Summai var tikt pievienots PVN, ja tas ir piemērojams.