ARBITRĀŽAS STRUKTŪRA

Šķīrējtiesas procesu administrēšanu Rīgas starptautiskajā komerciālajā šķīrējtiesā īsteno Prezidijs, Šķīrējtiesas priekšsēdētājs un Kancelejas vadītājs, kuri noteiktajā kārtībā nodrošina šķīrējtiesas darbību un tās uzraudzību.

Prezidijs

Viktors Kasjanovs

Latvija, Rīga

Partneris advokātu birojā „ZAB WE ADVOCATES”.


Specializācija: strīdu izšķiršana, civiltiesības un komerctiesības, migrācijas tiesības.

Alexander Lobaty

Baltkrievija, Minska

Padomnieks juridiskajā firmā „Stepanovski, Papakul and Partners. Legal services”.


Specializācija: strīdu izšķiršana, korporatīvie strīdi.

Ben Wells

Lielbritānija, Londona

Partneris advokātu birojā „Belgravia Law”.


Specializācija: starptautiskā arbitrāža un pārrobežu strīdi.

Jānis Moors

Latvija, Rīga

Partneris advokātu birojā „ZAB NOVIUS Moors”.


Specializācija: komerctiesības, darba tiesības, tiesvedība, darījumi ar nekustamo īpašumu, ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, administratīvais process, intelektuālā īpašuma tiesības.

Konstantin Gutsu

Krievija, Sanktpēterburga

Vadošais partneris advokātu birojā „Gutsu, Zhukovsky and Partners”.


Specializācija: strīdu izšķiršana, konkurences tiesības, bankrota tiesības, nekustamais īpašums un būvniecība.

Pavlo Byelousov

Ukraina, Kijiva

Partneris juridiskajā firmā „AEQUO”.


Specializācija: starptautiskā arbitrāža un tiesu prāvas, it īpaši investīciju, komerciālajos un enerģētikas strīdos.

Verners Skrastiņš

Latvija, Rīga

Vecākais partneris advokātu birojā „ZAB Skrastiņš un Dzenis”.


Specializācija: strīdu izšķiršana, kredītiestādes un finanses.

Valts Nerets

Rīga, Latvija

Partneris advokātu birojā „SORAINEN”.

 

Specializācija: Maksātnespēja un restrukturizācija, Publiskie iepirkumi un projekti, Risku vadība, korporatīvo noziegumu izmeklēšana un aizstāvība, Starptautiskā šķīrējtiesa.

Lauris Brikmanis

Latvija, Rīga

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis.

Specializācija: tiesvedība civillietās, trasta pakalpojumi, nodokļu tiesības, nekustamais īpašums, komerctiesības, uzņēmumu maksātnespēja, administratīvais process iestādē un tiesā.

Šķīrējtiesneši

Viktors Kasjanovs

Latvija, Rīga

Partneris advokātu birojā „ZAB WE ADVOCATES”.


Specializācija: strīdu izšķiršana, civiltiesības un komerctiesības, migrācijas tiesības.

Jānis Moors

Latvija, Rīga

Partneris advokātu birojā „ZAB NOVIUS Moors”.

Specializācija: komerctiesības, darba tiesības, tiesvedība, darījumi ar nekustamo īpašumu, ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, administratīvais process, intelektuālā īpašuma tiesības.

Verners Skrastiņš

Latvija, Rīga

Vecākais partneris advokātu birojā „ZAB Skrastiņš un Dzenis”.

Specializācija: strīdu izšķiršana, kredītiestādes un finanses.

Jānis Rozenbergs

Latvija, Rīga

Partneris advokātu birojā ROZENBERGS

Specializācija: krimināltiesības, konstitucionālās tiesības, tiesvedība civillietās, komerctiesības, administratīvie procesi iestādēs un tiesā.

Banelis Mindaugas

Lietuva, Viļņa

Advokātu biroja „Legal.lt” partneris.

 

Specializācija: komerctiesības, krimināltiesības, starptautiskie pārvadājumi.

Obrzacovs Romans

Krievija, Pleskava

Juridiskās firmas „URVEST” vadošais partneris, Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs ("IBA").

 

Specializācija: muitas tiesības, starptautiskie pārvadājumi un tirzdniecība.

Goļceva Oļga

Krievija, Maskava

Juridiskā biroja „VIP Consult” pārvaldošais partneris, Krievijas nodokļu konsultantu palātas biedrs, Čeļabinskas gubernatora Ekspertu padomes kolēģijas biedrs.

 

Specializācija: nodokļu un saimnieciskie strīdi, nodokļu plānošana, nekustamais īpašums un zeme (korporatīvais segments), investīcijas, būvniecība, administratīvās tiesības, muita, ar ekoloģiju un dabas aizsardzību saistītās tiesības, veselības aprūpe, sporta un izglītības tiesības.

Požidajevs Andrejs

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „Asters” partneris, Ukrainas Juristu asociācijas biedrs.

 

Specializācija: tiesvedība, arbitrāža, komerctiesības un korporatīvās tiesības.

Kravecs Rostislavs

Ukraina, Kijeva

Advokātu biroja „Kravets and Partners” vecākais partneris, arodbiedrības Ukrainas neatkarīgo juristu fonds vadītājs, Ukraiņu juristu pasaules kongresa viceprezidents.

 

Specializācija: banku un finanšu tiesības, parādu restrukturizācija, mediācija, strīdu ārpustiesas noregulēšana, nodokļu plānošana, administratīvā tiesvedība, patērētāju tiesību aizsardzība.

Mehti Iļgars

Azerbaidžāna, Baku

Juridiskās firmas „EKVITA” vadošais partneris.

 

Specializācija: enerģētika, korporatīvās tiesības, darba un nodokļu tiesības.

Sabirovs Nurbeks

Kirgizstāna, Biškeka

Partneris juridiskajā birojā „Kalikova & Associates”, advokāts, Arbitru institūta (Chartered Institute of Arbitrators, CIArb) loceklis, tiesību maģistrs (ASV).

 

Specializācija: komerctiesības un civiltiesības, nekustamais īpašums un būvniecība, derīgo izrakteņu izpēte un izstrāde, arbitrāža un pārstāvība tieslietās, korporatīvās tiesības.

Jegorovs Konstantīns

Krievija, Kazaņa

Juridiskās firmas „StroyCapital” direktors, juridisko zinātņu kandidāts.

 

Specializācija: starptautiskās tiesības, investīcijas, midiācija un šķīrejtiesa, medicīnas tiesības, būvniecība.

Aripdžanovs Umids

Kazahstāna, Almati
Uzbekistāna, Taškenta

Juridiskā biroja „Centil Law Firm” partneris, tiesību zinātņu kandidāts, ASV tiesību zinātņu  maģistrs.

 

Specializācija: derīgo izrakteņu izpēte, ieguve un izstrāde, kalnrūpniecības bizness, naftas un gāzes ieguve, transportēšana un realizācija, enerģētika, atjaunojamie enerģijas avoti, naftas un gāzes kompleksu finansēšana un būvniecība.

Žirnovs Valerijs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „InYurCon” vadošais partneris, Starptautiskās juristu asociācijas Koordinējošās padomes Izpildkomitejas loceklis, Krievijas dabaszinātņu akadēmijas “Tiesību zinātne” nodaļas loceklis, Maskavas advokātu palātas loceklis.

 

Specializācija: korporotīvās tiesības, komerctiesības, nodokļu tiesības, tiesvedība un arbitrāža, darījumi ar nekustamo īpašumu.

Pugejs Artūrs

Latvija, Rīga

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis.

 

Specializācija: civiltiesības, komerctiesības, darba tiesības, administratīvās tiesības.

Yulia Zaitseva

Igaunija, Tallina

Advokātu biroja „CLARUS” partneris, Tallinas Tehniskās universitātes koledžas Komerctiesību studiju kursa lektors, Igaunijas Advokātu kolēģijas loceklis.

 

Specializācija: komerctiesības, līgumiskās tiesības, lietu tiesības, maksātnespēja un tiesiskā aizsardzība, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas likumdošana.

Žiļins Jevgēnijs

Šveice, Cīrihe

Juridiskā biroja „QUORUS” partneris.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, apdrošināšana, saistību (līgumu) tiesības, starptautiskās tiesības un arbitrāža, nekustamais īpašums, ārvalstu investīciju tiesiskais regulējums, ekoloģijas tiesības.

Bolomatovs Aleksandrs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” partneris.

 

Specializācija: tiesvedība, maksātnespēja, korporatīvās tiesības un M&A, banku un finanšu tiesības (vērtspapīri), nekustamais īpašums, būvniecība, zemes tiesības, starptautiskās tiesības, ārzemju investīciju tiesiskais regulējums.

Artūrs Caics

Rīga, Latvija

Zvērināts advokāts advokātu birojā „FORT”.

 

Specializācija: Strīdu risināšana, Enerģija un apkārtējā vide, Attiecības ar valsti un pašvaldībām, Nekustamais īpašums un būvniecība, Līgumtiesības, Konstitucionālās tiesības.

Maļskis Markijans

Ukraina, Lviva

Partneris, Juridiskā biroja „Arzinger” Rietumukrainas nodaļas vadītājs, tiesību zinātņu kandidāts, advokāts, Arbitru institūta (Chartered Institute of Arbitrators, CIArb), Starptautiskās juristu asociācijas (IBA), Amerikas juristu asociācijas (ABA), LCIA YIAG, Young ITA, YAAP, ASA below 40, ICDR Young & International, Cepani 40 un ICC YAF loceklis, Ukrainas šķīrējtiesu asociācijas Valdes padomnieks. 

 

Specializācija: strīdu noregulēšana, investīciju projektu juridiskais atbalsts, korporatīvās tiesības un M&А.

Valts Nerets

Rīga, Latvija

Partneris advokātu birojā „SORAINEN”.

 

Specializācija: Maksātnespēja un restrukturizācija, Publiskie iepirkumi un projekti, Risku vadība, korporatīvo noziegumu izmeklēšana un aizstāvība, Starptautiskā šķīrējtiesa.

Toghrul Guluzada

Baku, Azerbaidžāna

Advokāts Azerbaidžānas advokātu kolēģija.

 

Specializācija: Korporatīvie tiesības, Apvienošanās un iegades tiesības, Komerctiesības, Šķīrējtiesu tiesības, Starptautiskās uzņēmējdarbības un tirdzniecības tiesības, Darba tiesības, Sporta tiesības, Investīciju tiesības, Finanšu tiesības.

Izdevumu kalkulators
Izdevumu, kas saistīti ar strīda izšķiršanu, aptuveno apmēru var aprēķināt,
aizpildot sekojošus laukus:
  • EUR
  • Prasības summa : 155 450
  • Šķīrējtiesnešu skaits: 8
  • Šķīrējtiesas sastāva honorārs: 5 450
  • Šķīrējtiesas tiesvedības maksa: 10 000
  • Kopā: 15 450 EUR
Summai var tikt pievienots PVN, ja tas ir piemērojams.