ARBITRĀŽAS STRUKTŪRA

Šķīrējtiesas procesu administrēšanu Rīgas starptautiskajā komerciālajā šķīrējtiesā īsteno Prezidijs, Šķīrējtiesas priekšsēdētājs un Kancelejas vadītājs, kuri noteiktajā kārtībā nodrošina šķīrējtiesas darbību un tās uzraudzību.

Prezidijs

Kasjanovs Viktors

Prezidija loceklis,
šķīrējtiesas priekšsēdētājs

Advokātu biroja „we advocates” partneris, šķīrējtiesnesis.

Rozenbergs Jānis

Prezidija loceklis

Advokātu biroja „Rode un Partneri” partneris, Tiesību zinātņu doktors, Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas biedrs, šķīrējtiesnesis.

Marga Alvis

Prezidija loceklis

Advokātu biroja „Bērziņš, Marga un Vīnkalns” partneris, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas loceklis, šķīrējtiesnesis.

Šķīrējtiesneši

Banelis Mindaugas

Lietuva, Viļņa

Advokātu biroja „Legal.lt” partneris.

 

Specializācija: komerctiesības, krimināltiesības, starptautiskie pārvadājumi.

Obrzacovs Romans

Krievija, Pleskava

Juridiskās firmas „URVEST” vadošais partneris, Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs ("IBA").

 

Specializācija: muitas tiesības, starptautiskie pārvadājumi un tirzdniecība.

Goļceva Oļga

Krievija, Maskava

Juridiskā biroja „VIP Consult” pārvaldošais partneris, Krievijas nodokļu konsultantu palātas biedrs, Čeļabinskas gubernatora Ekspertu padomes kolēģijas biedrs.

 

Specializācija: nodokļu un saimnieciskie strīdi, nodokļu plānošana, nekustamais īpašums un zeme (korporatīvais segments), investīcijas, būvniecība, administratīvās tiesības, muita, ar ekoloģiju un dabas aizsardzību saistītās tiesības, veselības aprūpe, sporta un izglītības tiesības.

Požidajevs Andrejs

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „Asters” partneris, Ukrainas Juristu asociācijas biedrs.

 

Specializācija: tiesvedība, arbitrāža, komerctiesības un korporatīvās tiesības.

Kravecs Rostislavs

Ukraina, Kijeva

Advokātu biroja „Kravets and Partners” vecākais partneris, arodbiedrības Ukrainas neatkarīgo juristu fonds vadītājs, Ukraiņu juristu pasaules kongresa viceprezidents.

 

Specializācija: banku un finanšu tiesības, parādu restrukturizācija, mediācija, strīdu ārpustiesas noregulēšana, nodokļu plānošana, administratīvā tiesvedība, patērētāju tiesību aizsardzība.

Mehti Iļgars

Azerbaidžāna, Baku

Juridiskās firmas „EKVITA” vadošais partneris.

 

Specializācija: enerģētika, korporatīvās tiesības, darba un nodokļu tiesības.

Sabirovs Nurbeks

Kirgizstāna, Biškeka

Partneris juridiskajā birojā „Kalikova & Associates”, advokāts, Arbitru institūta (Chartered Institute of Arbitrators, CIArb) loceklis, tiesību maģistrs (ASV).

 

Specializācija: komerctiesības un civiltiesības, nekustamais īpašums un būvniecība, derīgo izrakteņu izpēte un izstrāde, arbitrāža un pārstāvība tieslietās, korporatīvās tiesības.

Jegorovs Konstantīns

Krievija, Kazaņa

Juridiskās firmas „StroyCapital” direktors, juridisko zinātņu kandidāts.

 

Specializācija: starptautiskās tiesības, investīcijas, midiācija un šķīrejtiesa, medicīnas tiesības, būvniecība.

Aripdžanovs Umids

Kazahstāna, Almati
Uzbekistāna, Taškenta

Juridiskā biroja „Centil Law Firm” partneris, tiesību zinātņu kandidāts, ASV tiesību zinātņu  maģistrs.

 

Specializācija: derīgo izrakteņu izpēte, ieguve un izstrāde, kalnrūpniecības bizness, naftas un gāzes ieguve, transportēšana un realizācija, enerģētika, atjaunojamie enerģijas avoti, naftas un gāzes kompleksu finansēšana un būvniecība.

Bagirovs Anars

Azerbaidžāna, Baku

Azerbaidžānas Republikas Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs, tiesību zinātņu doktors.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības, komerctiesības, strīdu noregulēšana, banku tiesības, finanšu tiesības, sporta tiesības, nekustamais īpašums.

Kots Aleksejs

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „Antika” vadošais partneris, juridisko zinātņu kandidāts, Starptautiskās Advokātu asociācijas biedrs (IBA), Padomes tiesu reformas jautājumos Ukrainā loceklis, Ukrainas Antimonopola komitejas Sabiedriskās padomes loceklis, Ukrainas Aukstākās Saimnieciskās tiesas zinātniski-konsultatīvās padomes loceklis.

 

Specializācija: antimonopola tiesības, kontraktu tiesības, korporatīvās tiesības, būvniecība, nekustamais īpašums, enerģētika, izrakteņu izstrādāšana, tiesvedība un arbitrāža, juridiskā ekspertīze.

Dmitrijeva Oļga

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „Dmitrieva & Partners” vadošais partneris, Ukrainas Advokatūras Aukstākās revīziju komisijas priekšsēdētājs, Visukrainas sabiedriskās organizācijas “Ukrainas juristu asociācija” Uzraudzības padomes priekšsēdētājs, Ukrainas Antimonopola komitejas Sabiedriskās padomes loceklis, Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs (IBA), Starptautiskās nodokļu plānošanas asociācijas biedrs (ITPA).

 

Specializācija: investīcijas, ārējā ekonomiskā darbība, korporatīvās tiesības un šķīrējtiesa, nodokļu tiesības, Due diligence, nekustamais īpašums.

Nīlsens Tomašs

Čehija, Prāga

Juridiskā biroja „NIELSEN LEGAL” partneris, tiesību zinātņu doktors, Starptautiskā preses institūta loceklis.

 

Specializācija: informāciju tehnoloģijas, telekomunikāciju tiesības, autortiesības, masu informācijas līdzekļi, nekustamais īpašums, starptautiskās tirdzniecības tiesības.

Žirnovs Valerijs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „InYurCon” vadošais partneris, Starptautiskās juristu asociācijas Koordinējošās padomes Izpildkomitejas loceklis, Krievijas dabaszinātņu akadēmijas “Tiesību zinātne” nodaļas loceklis, Maskavas advokātu palātas loceklis.

 

Specializācija: korporotīvās tiesības, komerctiesības, nodokļu tiesības, tiesvedība un arbitrāža, darījumi ar nekustamo īpašumu.

Kotova – Smolenskaja Anna

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” partneris, juridisko zinātņu kandidāts, Publiskās un privātās partnerības attīstības centra Ekspertu padomes loceklis, Krievijas darba tiesību asociācijas biedrs, Krievijas juristu asociācijas Sporta tiesību komisijas loceklis.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, publiskā un privātā partnerība, nekustamais īpašums, būvniecība, zemes tiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, banku un finanšu tiesības (vērtspapīri), darba tiesības, sporta tiesības.

Lisicins – Svetlanovs Andrejs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” vecākais partneris, juridisko zinātņu doktors, profesors, Krievijas Zinātņu akadēmijas loceklis (akadēmiķis), Starptautiskās salīdzinošo tiesību akadēmijas loceklis (Parīze), Krievijas zinātņu akadēmijas Valsts un tiesību institūta direktors.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, intelektuālās īpašuma tiesības, ārvalsts investīciju tiesiskā regulēšana, starptautiskās tiesības un arbitrāža.

Pilipenko Jurijs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” vecākais partneris, juridisko zinātņu doktors, profesors, Krievijas advokatūras akadēmijas prezidija loceklis, Viskrievijas darba devēju apvienības “Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienība” Apvienotā mediācijas dienesta loceklis. Maskavas valsts juridiskās akadēmijas Advokatūras institūta Aizbildnības padomes līdzpriekšsēdētājs, Krievijas Federācijas Federālās advokātu palātas presidents.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, krimināltiesības un kriminālprocess, „art biznesa” juridiskais atbalsts, starptautiskās tiesības un arbitrāža, intelektuālās īpašuma tiesības.

Paliašvili Irina

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „RULG - Ukrainian Legal Group” vadošais partneris, juridisko zinātņu kandidāts, Amerikas un Ukrainas lietišķās sadarbības padomes Izpildkomitejas loceklis un Tiesisko jautājumu komitejas priekšsēdētājs, ICC Arbitrāžas un alternatīvas strīdu izšķiršanas komitejas loceklis, IBA Komitejas juridisko firmu pārvaldes jautājumos Konsultatīvās padomes loceklis, Kijevas advokāturas loceklis.

 

Specializācija: arbitrāža, komerciālā mediācija, korporatīvās tiesības, enerģētika un dabas resursi, starptautiskā tirdzniecība, intelektuālās īpašuma tiesības.

Tihomirova Jeļena

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „INYURPOLIS” asociētais partneris, Ukrainas Juristu asociācijas biedrs, Karaliskā Arbitru Institūta loceklis (CIArb).

 

Specializācija: civiltiesības, saimnieciskās tiesības, zemes tiesības, intelektuālās īpašuma tiesības, farmācijas un medicīnas nozares, maksātnespēja.

Pugejs Artūrs

Latvija, Rīga

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis.

 

Specializācija: civiltiesības, komerctiesības, darba tiesības, administratīvās tiesības.

Stepanovs Igors

Krievija, Rostova-na-Donu

Juridiskās firmas „Eberg, Stepanov, Asuk & Partners” vadošais partneris, Rostovas apgabala prezidenta administrācijas pilnvarotā uzņēmēju tiesību aizsardzības jautājumos Ekspertu padomes loceklis, Krievijas valsts reģistru pārvaldes Rostovas apgabala Sabiedriskās padomes loceklis, Rostovas apgabala Strateģisko iniciatīvu aģentūras eksperts.

 

Specializācija: nekustamais īpašums, investīcijas būvniecībā, arbitrāža, publiskā un privātā partnerība (PPP).

Voitovičs Sergejs

Ukraina, Kijeva

Juridiskās un patentu firmas „Grischenko & Partners” partneris, Eiropas Universitātes Institūta (Florence) doktora grads.

 

Specializācija: investīcijas, starptautiskā arbitrāža, finanšu operācijas, korporatīvās tiesības, līgumiskās tiesības, starptautiskās tiesības.

Babaljans Karens

Armēnija, Erevāna

Juridiskās firmas „AMERIA” vecākais jurists, advokāts, juridisko zinātņu doktors.

 

Specializācija: banku un finanšu tiesības, apdrošināšana, korporatīvās tiesības, M&A, ieguves rūpniecība, enerģētika un telekomunilāciju tiesiskais regulējums.

Aaviks Andres

Igaunija, Tallina

Advokātu biroja „Aavik & Partnerid” partneris, Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas valdes loceklis.

 

Specializācija: intelektuālās īpašuma tiesības, civiltiesības un civilprocess, korporatīvās tiesības, tiesvedība un arbitrāža.

Kljukača Jūlija

Igaunija, Tallina

Advokātu biroja „Aavik & Partnerid” partneris, Tallinas Tehniskās universitātes koledžas Komerctiesību studiju kursa lektors, Igaunijas Advokātu kolēģijas loceklis.

 

Specializācija: komerctiesības, līgumiskās tiesības, lietu tiesības, maksātnespēja un tiesiskā aizsardzība, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas likumdošana.

Nazarova Irina

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „ENGARDE” partnere, Ukrainas juristu asociācijas loceklis,
Starptautiskās tirdzniecības palātas Starptautiskās šķīrējtiesas loceklis (ICC, Parīze), Austrijas Ekonomikas palātas Starptautiskās šķīrējtiesas Starptautiskās konsultatīvās padomes loceklis (VIAC, Vīne).

 

Specializācija: starptautiskā arbitrāža, korporatīvās tiesības un M&A, administratīvās tiesības, saimnieciskās tiesības, mediācija.

Tumanova Jekaterina

Krievija, Čeļabinska

Advokātu biroja „Kovalev, Ryazantsev & Partners” partnere, Čeļabinskas apgabala prezidenta administrācijas pilnvarotā Uzņēmēju tiesību aizsardzības jautājumos Sabiedriskās ekspertu padomes loceklis.

 

Specializācija: arbitrāža, intelektuālās tiesības.

Žiļins Jevgēnijs

Šveice, Cīrihe

Juridiskā biroja „QUORUS” partneris.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, apdrošināšana, saistību (līgumu) tiesības, starptautiskās tiesības un arbitrāža, nekustamais īpašums, ārvalstu investīciju tiesiskais regulējums, ekoloģijas tiesības.

Bolomatovs Aleksandrs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” partneris.

 

Specializācija: tiesvedība, maksātnespēja, korporatīvās tiesības un M&A, banku un finanšu tiesības (vērtspapīri), nekustamais īpašums, būvniecība, zemes tiesības, starptautiskās tiesības, ārzemju investīciju tiesiskais regulējums.

Kuznecova Natalija

Ukraina, Kijeva

Juridisko zinātņu doktors, profesors, Ukrainas Tiesību zinātnes nacionālās akadēmijas akadēmiķis, Ukrainas Konstitucionālās komisijas loceklis, Ukrainas Aukstākās tiesas, Augstākās saimnieciskās tiesas, Augstākās specializētās tiesas civillietu un krimināllietu izskatīšanai Zinātniski konsultatīvo padomju loceklis, Starptautiskās Advokātu asociācijas loceklis (IBA).

 

Specializācija: civiltiesības, korporatīvās tiesības, vērtspapīri un akciju tirgus, starptautiskā komerciālā arbitrāža, starptautiskās privāttiesības.

Belousovs Pavels

Ukraina, Kieva

Juridiskās firmas „AEQUO” padomnieks, advokāts, Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs (IBA), Ukrainas Juristu asociācijas biedrs, Austrijas Arbitrāžas asociācijas loceklis (ArbAut).

 

Specializācija: tiesvedība un starptautiskā arbitrāža, investīcijas, korporatīvās tiesības un komerctiesības.

Mammadzada Kamals

Azerbaidžāna, Baku

Juridiskā biroja „De Novo Advisors” pārvaldošais partneris.

 

Specializācija: banku un finanšu tiesības, uzņēmējdarbības tiesības un M&A, korporatīvā vadība un atbilstība, internets, komunikācijas un tehnoloģijas, islāma finanšu tiesības, vērtspapīri un kapitāla tirgus, sporta tiesības.

Aleksandrs Bondars

Baltkrievija, Minska

Juridiskās firmas „SBH Law Offices” partneris.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības, M&A, bankas un finanses, apdrošināšana, nekustamais īpašums un būvniecība, antimonopola regulēšana.

Maļskis Markijans

Ukraina, Lviva

Partneris, Juridiskā biroja „Arzinger” Rietumukrainas nodaļas vadītājs, tiesību zinātņu kandidāts, advokāts, Arbitru institūta (Chartered Institute of Arbitrators, CIArb), Starptautiskās juristu asociācijas (IBA), Amerikas juristu asociācijas (ABA), LCIA YIAG, Young ITA, YAAP, ASA below 40, ICDR Young & International, Cepani 40 un ICC YAF loceklis, Ukrainas šķīrējtiesu asociācijas Valdes padomnieks. 

 

Specializācija: strīdu noregulēšana, investīciju projektu juridiskais atbalsts, korporatīvās tiesības un M&А.

Izdevumu kalkulators
Izdevumu, kas saistīti ar strīda izšķiršanu, aptuveno apmēru var aprēķināt,
aizpildot sekojošus laukus:
  • EUR
  • Prasības summa : 155 450
  • Šķīrējtiesnešu skaits: 8
  • Šķīrējtiesas sastāva honorārs: 5 450
  • Šķīrējtiesas tiesvedības maksa: 10 000
  • Kopā: 15 450 EUR
Summai var tikt pievienots PVN, ja tas ir piemērojams.