ARBITRĀŽAS STRUKTŪRA

Šķīrējtiesas procesu administrēšanu Rīgas starptautiskajā komerciālajā šķīrējtiesā īsteno Prezidijs, Šķīrējtiesas priekšsēdētājs un Kancelejas vadītājs, kuri noteiktajā kārtībā nodrošina šķīrējtiesas darbību un tās uzraudzību.

Prezidijs

Kasjanovs Viktors

Prezidija loceklis,
šķīrējtiesas priekšsēdētājs

Advokātu biroja „we advocates” partneris, šķīrējtiesnesis.

Rozenbergs Jānis

Prezidija loceklis

Advokātu biroja „Rode un Partneri” partneris, Tiesību zinātņu doktors, Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas biedrs, šķīrējtiesnesis.

Marga Alvis

Prezidija loceklis

Advokātu biroja „Bērziņš, Marga un Vīnkalns” partneris, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas loceklis, šķīrējtiesnesis.

Šķīrējtiesneši

Banelis Mindaugas

Lietuva, Viļņa

Advokātu biroja „Legal.lt” partneris.

 

Specializācija: komerctiesības, krimināltiesības, starptautiskie pārvadājumi.

Obrzacovs Romans

Krievija, Pleskava

Juridiskās firmas „URVEST” vadošais partneris, Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs ("IBA").

 

Specializācija: muitas tiesības, starptautiskie pārvadājumi un tirzdniecība.

Goļceva Oļga

Krievija, Čeļabinska

Juridiskās firmas „Goltseva, Danilevsky and Partners” vadošais partneris, Krievijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs.

 

Specializācija: nodokļu un saimnieciskie strīdi, nodokļu plānošana, nekustams īpašums, investīcijas, administratīvās tiesības, muitas tiesības, ģimenes (mantiskie) strīdi.

Požidajevs Andrejs

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „Asters” partneris, Ukrainas Juristu asociācijas biedrs.

 

Specializācija: tiesvedība, arbitrāža, komerctiesības un korporatīvās tiesības.

Kravecs Rostislavs

Ukraina, Kijeva

Advokātu biroja „Kravets and Partners” vecākais partneris, Kijevas advokātu padomes loceklis.

 

Specializācija: banku un finanšu tiesības, parādu restrukturizācija, mediācija, ārpustiesas strīdu izšķiršana, nodokļu plānošana, administratīvā tiesvedība, patērētāju tiesību aizsardzība.

Mehti Iļgars

Azerbaidžāna, Baku

Juridiskās firmas „EKVITA” vadošais partneris.

 

Specializācija: enerģētika, korporatīvās tiesības, darba un nodokļu tiesības.

Sabirovs Nurbeks

Kirgizstāna, Biškeka

Juridiskās firmas „Kalikova & Associates” partneris, advokāts, Karaliskā Arbitru Institūta loceklis (MCIArb), Kirgizstānas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, Gruzijas Starptautiskā šķīrējtiesas centra šķīrējtiesnesis (GIAC).

 

Specializācija: komerctiesības, civiltiesības, nekustamais īpašums un būvniecība, derīgo izrakteņu izpēte un izstrādāšana, tiesvedība un arbitrāža, korporatīvās tiesības.

Jegorovs Konstantīns

Krievija, Kazaņa

Juridiskās firmas „StroyCapital” direktors, juridisko zinātņu kandidāts.

 

Specializācija: starptautiskās tiesības, investīcijas, midiācija un šķīrejtiesa, medicīnas tiesības, būvniecība.

Aripdžanovs Umids

Kazahstāna, Almati
Uzbekistāna, Taškenta

Juridiskās firmas „Colibri Law Firm” partneris, juridisko zinātņu kandidāts, maģistra grāds ASV tiesību zinātnēs.

 

Specializācija: derīgo izrakteņu izpēte un izstrādāšana, ieguves rūpniecība, naftas un gāzes ieguve, transportēšana un realizācija, enerģētika, naftas un gāzes ķīmijas kompleksu būvniecība un finansēšana.

Bagirovs Anars

Azerbaidžāna, Baku

Juridiskās firmas „Baku Law Centre” vadošais partneris, juridisko zinātņu kandidāts.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības, komerctiesības, strīdu izšķiršana, banku tiesības, finanšu tiesības, sporta tiesības, nekustamais īpašums.

Kots Aleksejs

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „Antika” vadošais partneris, juridisko zinātņu kandidāts, Starptautiskās Advokātu asociācijas biedrs (IBA), Padomes tiesu reformas jautājumos Ukrainā loceklis, Ukrainas Antimonopola komitejas Sabiedriskās padomes loceklis, Ukrainas Aukstākās Saimnieciskās tiesas zinātniski-konsultatīvās padomes loceklis.

 

Specializācija: antimonopola tiesības, kontraktu tiesības, korporatīvās tiesības, būvniecība, nekustamais īpašums, enerģētika, izrakteņu izstrādāšana, tiesvedība un arbitrāža, juridiskā ekspertīze.

Dmitrijeva Oļga

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „Dmitrieva & Partners” vadošais partneris, Ukrainas Advokatūras Aukstākās revīziju komisijas priekšsēdētājs, Visukrainas sabiedriskās organizācijas “Ukrainas juristu asociācija” Uzraudzības padomes priekšsēdētājs, Ukrainas Antimonopola komitejas Sabiedriskās padomes loceklis, Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs (IBA), Starptautiskās nodokļu plānošanas asociācijas biedrs (ITPA).

 

Specializācija: investīcijas, ārējā ekonomiskā darbība, korporatīvās tiesības un šķīrējtiesa, nodokļu tiesības, Due diligence, nekustamais īpašums.

Nielsens Tomašs

Čehija, Prāga

Juridiskās firmas „NIELSEN MEINL” partneris, juridisko zinātņu doktors, Starptautiskā preses instituta loceklis.

 

Specializācija: informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju tiesības, autortiesības, media, nekustamais īpašums, starptautiskās tirdzniecības tiesības.

Žirnovs Valerijs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „InYurCon” vadošais partneris, Starptautiskās juristu asociācijas Koordinējošās padomes Izpildkomitejas loceklis, Krievijas dabaszinātņu akadēmijas “Tiesību zinātne” nodaļas loceklis, Maskavas advokātu palātas loceklis.

 

Specializācija: korporotīvās tiesības, komerctiesības, nodokļu tiesības, tiesvedība un arbitrāža, darījumi ar nekustamo īpašumu.

Kotova – Smolenskaja Anna

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” partneris, juridisko zinātņu kandidāts, Publiskās un privātās partnerības attīstības centra Ekspertu padomes loceklis, Krievijas darba tiesību asociācijas biedrs, Krievijas juristu asociācijas Sporta tiesību komisijas loceklis.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, publiskā un privātā partnerība, nekustamais īpašums, būvniecība, zemes tiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, banku un finanšu tiesības (vērtspapīri), darba tiesības, sporta tiesības.

Lisicins – Svetlanovs Andrejs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” vecākais partneris, juridisko zinātņu doktors, profesors, Krievijas Zinātņu akadēmijas loceklis (akadēmiķis), Starptautiskās salīdzinošo tiesību akadēmijas loceklis (Parīze), Krievijas zinātņu akadēmijas Valsts un tiesību institūta direktors.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, intelektuālās īpašuma tiesības, ārvalsts investīciju tiesiskā regulēšana, starptautiskās tiesības un arbitrāža.

Pilipenko Jurijs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” vecākais partneris, juridisko zinātņu doktors, profesors, Krievijas advokatūras akadēmijas prezidija loceklis, Viskrievijas darba devēju apvienības “Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienība” Apvienotā mediācijas dienesta loceklis. Maskavas valsts juridiskās akadēmijas Advokatūras institūta Aizbildnības padomes līdzpriekšsēdētājs, Krievijas Federācijas Federālās advokātu palātas presidents.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, krimināltiesības un kriminālprocess, „art biznesa” juridiskais atbalsts, starptautiskās tiesības un arbitrāža, intelektuālās īpašuma tiesības.

Paliašvili Irina

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „RULG - Ukrainian Legal Group” vadošais partneris, juridisko zinātņu kandidāts, Amerikas un Ukrainas lietišķās sadarbības padomes Izpildkomitejas loceklis un Tiesisko jautājumu komitejas priekšsēdētājs, ICC Arbitrāžas un alternatīvas strīdu izšķiršanas komitejas loceklis, IBA Komitejas juridisko firmu pārvaldes jautājumos Konsultatīvās padomes loceklis, Kijevas advokāturas loceklis.

 

Specializācija: arbitrāža, komerciālā mediācija, korporatīvās tiesības, enerģētika un dabas resursi, starptautiskā tirdzniecība, intelektuālās īpašuma tiesības.

Tihomirova Jeļena

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „INYURPOLIS” asociētais partneris, Ukrainas Juristu asociācijas biedrs, Karaliskā Arbitru Institūta loceklis (CIArb).

 

Specializācija: civiltiesības, saimnieciskās tiesības, zemes tiesības, intelektuālās īpašuma tiesības, farmācijas un medicīnas nozares, maksātnespēja.

Pugejs Artūrs

Latvija, Rīga

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis.

 

Specializācija: civiltiesības, komerctiesības, darba tiesības, administratīvās tiesības.

Stepanovs Igors

Krievija, Rostova-na-Donu

Juridiskās firmas „Eberg, Stepanov, Asuk & Partners” vadošais partneris, Rostovas apgabala prezidenta administrācijas pilnvarotā uzņēmēju tiesību aizsardzības jautājumos Ekspertu padomes loceklis, Krievijas valsts reģistru pārvaldes Rostovas apgabala Sabiedriskās padomes loceklis, Rostovas apgabala Strateģisko iniciatīvu aģentūras eksperts.

 

Specializācija: nekustamais īpašums, investīcijas būvniecībā, arbitrāža, publiskā un privātā partnerība (PPP).

Voitovičs Sergejs

Ukraina, Kijeva

Juridiskās un patentu firmas „Grischenko & Partners” partneris, Eiropas Universitātes Institūta (Florence) doktora grads.

 

Specializācija: investīcijas, starptautiskā arbitrāža, finanšu operācijas, korporatīvās tiesības, līgumiskās tiesības, starptautiskās tiesības.

Babaljans Karens

Armēnija, Erevāna

Juridiskās firmas „AMERIA” vecākais jurists, advokāts, juridisko zinātņu doktors.

 

Specializācija: banku un finanšu tiesības, apdrošināšana, korporatīvās tiesības, M&A, ieguves rūpniecība, enerģētika un telekomunilāciju tiesiskais regulējums.

Aaviks Andres

Igaunija, Tallina

Advokātu biroja „Aavik & Partnerid” partneris, Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas valdes loceklis.

 

Specializācija: intelektuālās īpašuma tiesības, civiltiesības un civilprocess, korporatīvās tiesības, tiesvedība un arbitrāža.

Kljukača Jūlija

Igaunija, Tallina

Advokātu biroja „Aavik & Partnerid” partneris, Tallinas Tehniskās universitātes koledžas Komerctiesību studiju kursa lektors, Igaunijas Advokātu kolēģijas loceklis.

 

Specializācija: komerctiesības, līgumiskās tiesības, lietu tiesības, maksātnespēja un tiesiskā aizsardzība, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas likumdošana.

Nazarova Irina

Ukraina, Kijeva

Juridiskās firmas „ENGARDE” partnere, Ukrainas juristu asociācijas loceklis,
Starptautiskās tirdzniecības palātas Starptautiskās šķīrējtiesas loceklis (ICC, Parīze), Austrijas Ekonomikas palātas Starptautiskās šķīrējtiesas Starptautiskās konsultatīvās padomes loceklis (VIAC, Vīne).

 

Specializācija: starptautiskā arbitrāža, korporatīvās tiesības un M&A, administratīvās tiesības, saimnieciskās tiesības, mediācija.

Tumanova Jekaterina

Krievija, Čeļabinska

Advokātu biroja „Kovalev, Ryazantsev & Partners” partnere, Čeļabinskas apgabala prezidenta administrācijas pilnvarotā Uzņēmēju tiesību aizsardzības jautājumos Sabiedriskās ekspertu padomes loceklis.

 

Specializācija: arbitrāža, intelektuālās tiesības.

Žilins Jevgeņijs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” vadošais partneris, Maskavas Advokātu palātas loceklis.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības un M&A, apdrošināšana, līgumiskās tiesības, starptautiskās tiesības un arbitrāža, intelektuālās īpašuma tiesības.

Bolomatovs Aleksandrs

Krievija, Maskava

Juridiskās firmas „YUST” partneris.

 

Specializācija: tiesvedība, maksātnespēja, korporatīvās tiesības un M&A, banku un finanšu tiesības (vērtspapīri), nekustamais īpašums, būvniecība, zemes tiesības, starptautiskās tiesības, ārzemju investīciju tiesiskais regulējums.

Kuznecova Natalija

Ukraina, Kijeva

Juridisko zinātņu doktors, profesors, Ukrainas Tiesību zinātnes nacionālās akadēmijas akadēmiķis, Ukrainas Konstitucionālās komisijas loceklis, Ukrainas Aukstākās tiesas, Augstākās saimnieciskās tiesas, Augstākās specializētās tiesas civillietu un krimināllietu izskatīšanai Zinātniski konsultatīvo padomju loceklis, Starptautiskās Advokātu asociācijas loceklis (IBA).

 

Specializācija: civiltiesības, korporatīvās tiesības, vērtspapīri un akciju tirgus, starptautiskā komerciālā arbitrāža, starptautiskās privāttiesības.

Tives Berts

Belģija, Brisele

Juridiskās firmas „KOAN LORENZ” partneris, Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs (IBA), Belģijas Karaliskā starptautisko attiecību institūta loceklis.

 

Specializācija: darba tiesības, diplomātiskie tiesiskie jautājumi un starptautiskās publiskās tiesības, tiesvedība un strīdu izšķiršana.

Belousovs Pavels

Ukraina, Kieva

Juridiskās firmas „AEQUO” padomnieks, advokāts, Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs (IBA), Ukrainas Juristu asociācijas biedrs, Austrijas Arbitrāžas asociācijas loceklis (ArbAut).

 

Specializācija: tiesvedība un starptautiskā arbitrāža, investīcijas, korporatīvās tiesības un komerctiesības.

Mammadzada Kamals

Azerbaidžāna, Baku

Juridiskās firmas „Dentons” partneris

 

Specializācija: korporatīvās tiesības, banku un finanšu tiesības, vērtspapīri, ārvalstu investīcijas.

Aleksandrs Bondars

Baltkrievija, Minska

Juridiskās firmas „Sysouev, Bondar, Khrapoutski” partneris.

 

Specializācija: korporatīvās tiesības, M&A, bankas un finanses, apdrošināšana, nekustamais īpašums un būvniecība, antimonopola regulēšana.

Maļskis Markijans

Ukraina, Ļvova

Juridiskās firmas „Arzinger” partneris, juridisko zinātņu kandidāts, Karaliskā Arbitru Institūta loceklis (Anglija), Starptautiskās advokātu asociācijas biedrs (IBA), Amerikas advokātu apvienības biedrs (ABA), Starptautiskās Šķīrējtiesu padomes jauno juristu nodaļas loceklis (YIAG), “ICDR Young & International” asociācijas biedrs, Šveices Arbitrāžas asociācijas biedrs (ASA below 40), Ukraiņas Arbitrāžas asociācijas valdes loceklis.

 

Specializācija: strīdu izšķiršana, investīcijas projektu juridiskais atbalsts, korporatīvās tiesības un M&A.

Izdevumu kalkulators
Izdevumu, kas saistīti ar strīda izšķiršanu, aptuveno apmēru var aprēķināt,
aizpildot sekojošus laukus:
  • EUR
  • Prasības summa : 155 450
  • Šķīrējtiesnešu skaits: 8
  • Šķīrējtiesas sastāva honorārs: 5 450
  • Šķīrējtiesas tiesvedības maksa: 10 000
  • Kopā: 15 450 EUR
Summai var tikt pievienots PVN, ja tas ir piemērojams.